სასტუმრო ჰილტონი

შესრულების თარიღი: 2015

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია

სამუშაოსმ ოცულობა: 1200 კვ.მ