ირანის საელჩო

შესრულების თარიღი: 2010

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 920 კვ.მ