კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია - თბილისი

შესრულების თარიღი: 2009-2013

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ორთქლიზოლაცია და ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 1563 კვ.მ