ქარვასლა - თბილისი

შესრულების თარიღი: 2009-2011

შესრულებული სამუშაო: დაზიანებული ბრტყელი სახურავის კომპლექსური მოწყობა, ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 5032 კვ.მ