ბათუმის ოპერა

შესრულების თარიღი: 2011

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 400 კვ.მ