სახლი დიდ ჯიხაიშში

შესრულებისთარიღი: 2012

შესრულებულისამუშაო: ქანობიანი და ბრტყელი სახურავის ორთქლიზოლაცია, თბოიზოლაცია, ჰიდროიზოლაცია, სადრენაჟე სამუშაოები.

სამუშაოს მოცულობა: 741კვ.მ