სერვისები
ბრტყელი, ქანობიანი, მწვანე გადახურვა და ყველა სახის იზოლაცია
მწვანე სახურავი

კომპანია "მოდერნრუფინგი" გთავაზობთ გამწვანების მოწყობას ბრტყელ სახურავებზე, ტერასებსა და აივნებზე. ჩვენს მიერ იზოლაციის მასალებით დამუშავებული სახურავი საშუალებას მოგცემთ მოაწყოთ ნებისმიერი სირთულის გამწვანება.

სახურავებზე და ტერასებზე გამწვანების მოწყობისათვის უპირველეს ყოვლისა ხდება მათი დამუშავება შესაბამისი ჰიდროსაიზოლაციო მასალებით, ხოლო შემდეგ ხდება ფესვდამცავი ფირისა და სპეციალური სადრენაჟე სისტემის მოწყობა. ამ მიზნით კომპანია „მოდერნრუფინგი“ მრავალი წელია ძირითადად იყენებს ცნობილი ჰოლანდიური ფირმის - „ნოპოდრაინის“ /“NOPHADRAIN”/ და გერმანული ფირმა „ბაუდერის“ /“BAUDER”/ - მიერ შემუშავებულ სისტემებსა და მათ პროდუქციას.

1.jpg   1.jpg   1.jpg   1.jpg   1.jpg