სიახლეები
16.09.2019 15:11:08
გერმანიაში, ქალაქ შტუტგარტში გაიმართება საერთაშორისო სამშენებლო გამოფენა - BAU - 2020. (28-31 იანვარი) მონაწილეობენ ჩვენი პარტნიორი მწარმოებლები. გამოფენაზე სტუმრის სტატუსით მიწვეულია შპს მოდერნრუფინგის გუნდი.
16.09.2019 14:57:26
დასრულებული სამუშაო.
16.09.2019 14:57:25
დასრულებული სამუშაო.
16.09.2019 14:52:19
დასრულებული სამუშაო.
16.09.2019 14:52:13
დასრულებული სამუშაო.
Search