ტერასების ჰიდროიზოლაცია. თბილისი, თაქთაქიშვილის ქუჩა.

ტერასების ჰიდროიზოლაცია სპეციალური გამჭირვალე ხსნარით.