ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი

შესრულების თარიღი: 2011

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავისა და ტერასების ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 1200 კვ.მ