სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში

შესრულების თარიღი: 2007

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია

სამუშაოს მოცულობა: 1200კვ.მ