ირანის საელჩო

 

შესრულების თარიღი: 2010

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 1600 კვ.მ