ამერიკის საელჩო

 

შესრულების თარიღი: 2015

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 600 კვ.მ