ფრანგული ლიცეუმი

შესრულების თარიღი: 2010

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის კომპლექსური მოწყობა, ტერასების ჰიდროიზოლაცია და გამწვანება.

სამუშაოს მოცულობა: 2142 კვ.მ