ყვარელის იუსტიციის სახლი

 

შესრულების თარიღი: 2012

შესრულებული სამუშაო: პარაპეტის ჰიდროიზოლაცია და ბრტყელი სახურავის ივნერსიული ტიპის სახურავის მოწყობა.

სამუშაოს მოცულობა: 260 კვ.მ