იუსტიციის სამინისტრო

შესრულების თარიღი: 2010

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავებისა და ღია ტერასების ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 2000 კვ.მ