ოზურგეთის იუსტიციის სახლი

შესრულების თარიღი: 2012

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 2747 კვ.მ