საცხოვრებელი კომპლექსი ბათუმში

შესრულების თარიღი: 2010-2011

შესრულებული სამუშაო: დაზიანებული ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია, სავენტილაციო არხების მოწყობა.

სამუშაოს მოცულობა: 305 კვ.მ