დასასვენებელი კომპლექსი გორთან /ტინისხიდი/

 

შესრულების თარიღი: 2011

შესრულებული სამუშაო: შენობის სახურავის, კედლების და პარაპეტების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 5858 კვ.მ