პროდუქტები
ყველა
ბრტყელი სახურავი
გასასმელი ჰიდროიზოლაცია
მოედნების ხელოვნური საფარი
ღვარსადენი სისტემები
ქანობიანი სახურავი
ბაუდერი - ბიტუმოვანი მემბრანა
ბაუდერი - ბიტუმოვანი მემბრანა

რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალები

იიველა
იიველა

თხევადი, გასასმელი ჰიდროიზოლაცია

მონდო
მონდო

სათამაშო მოედნების ხელოვნური საფარი

მესა ტექნიკი
მესა ტექნიკი

ღვარსადენი სისტემები

ტეგოლა - შინგლი
ტეგოლა - შინგლი

განსაკუთრებულობა მის ხარსიხსა და სილამაზეშია

First Corporation - სანიაღვრე სისტემები
First Corporation - სანიაღვრე სისტემები

სადრენაჟე სისტემები, მიწისქვეშა გაყვანილობები

გეომასი - ბენტოშილდი
გეომასი - ბენტოშილდი

ინოვაციური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა

ჟერარდი - მეტალოკრამიტი
ჟერარდი - მეტალოკრამიტი

საექსპლუატაციო ვადა მინიმუმ 50 წელია

ბრაასი - ნატურალური თიხის კრამიტი
ბრაასი - ნატურალური თიხის კრამიტი

უმაღლესი ხარისხის გერმანული კრამიტი