დამატებითი სერვისები
ღვარსადენი სისტემები

FirstCorporation ის პირველი კომპანია First Plast დაარსდა 1966 წელს და აწარმოებს სამშენებლო ობიექტებისთვის პლასტმასის პროდუქტებს, როგორებიცაა: სადრენაჟო სისტემები, მიწისვეშა გაყვანილობები და სანიაღვრე მოწყობილობები.
კომპნია First Plast გამოირჩევა მაღალი ხარისხისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით, რომლებიც ყოველდღიური ლაბორატორიული კონტროლისა და ტესტირების საფუძველზე აკმაყოფილებენ ევროპულ სტანდარტებსა და მოთხოვნებს.

„მესა ტექნიკ“ - თურქეთის ეს ფირმა თავის თანამედროვე ქარხანაში აწარმოებს ფართო სპექტრის პროდუქციას. ჩვენ ძირითადად ვიყენებთ ისეთი სახის მასალებს, როგორიც საჭიროა სახურავებზე, ტერასებზე, ავტოპარკინგებსა და სხვა ადგილებში წყლის მიღებისათვის. ამ მიზნით სპეციალურად შექმნილი ღვარსადენი და სადრენაჟე სისტემის დგარები ხელს უწყობს ჩვენს მიერ შესრულებული ჰიდროიზოლაციის სრულყოფილად მოწყობას.