ახაშენი - სასტუმრო კომპლექსი

შესრულების თარიღი: 2019