თბილისის პროკურატურა

შესრულების თარიღი: 2011-2012

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავისა და ტერასების ორთქლიზოლაცია, თბოიზოლაცია, ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 1300 კვ.მ