კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია - თბილისი

შესრულების თარიღი: 2009

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავების ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 4500 კვ.მ