სასტუმრო "ჰილტონი" - ბათუმი

შესრულების თარიღი: 2015

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავის ჰიდროიზოლაცია

სამუშაოს მოცულობა: 1200 კვ.მ