სახლი ზუგდიდში

შესრულების თარიღი: 2016

შესრულებული სამუშაო: არსებული ქანობიანი სახურავის დემონტაჟი და გერმანული Braas-ის კრამიტით ახალი სახურავის მოწყობა

სამუშაოს მოცულობა: 440 კვ.მ