ეროვნული სტადიონი

შესრულების თარიღი: 2006

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელი სახურავების ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 35000