ოლიმპიური აუზი

შესრულების თარიღი: 2015

შესრულებული სამუშაო: საძირკვლების ჰიდროიზოლაცია

სამუშაოს მოცულობა: 7250 კვ.მ