ომეგა მოტორსი

 

შესრულების თარიღი: 2012-2013

შესრულებული სამუშაო: ბრტყელ სახურავზე, პარაპეტებზე, შუქ-ფანრების მიმხრობის ადგილებზე - ორთქლიზოლაცია, ოსბ-ფანერის დაგება, თბოიზოლაცია, ჰიდროიზოლაცია, საჰაერო მილების და ღვარსადენი დგარების მოწყობა.

სამუშაოს მოცულობა: 13 606 კვ.მ