პრეზიდენტის რეზიდენცია

 

შესრულების თარიღი: 2004-2007

შესრულებული სამუშაო: საძირკვლებისა და ტერასების ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 3500კვ.მ