პროკრედიტ ბანკი

შესრულების თარიღი: 2012

შესრულებული სამუშაო: საძირკვლების, ბრტყელი სახურავებისა და ტერასების ჰიდროიზოლაცია.

სამუშაოს მოცულობა: 3997 კვ.მ