საქართველოს პარლამენტი

შესრულების თარიღი: 2011

შესრულებული სამუშაო: სახურავების ჰიდროიზოლაცია; მწვანე ხელოვნური საფარი.

სამუშაოს მოცულობა: 7000კვ.მ