სერვისები
ბრტყელი, ქანობიანი, მწვანე გადახურვა და ყველა სახის იზოლაცია
ბიტუმოვან-რულონური, გასასმელი ჰიდროიზოლაცია, PVC მემბრანა
ბაუდერი, ნოპოდრაინი
კრამიტი, კომპოზიტური მეტალოკრამიტი, შინგლი
ჰიდროიზოლაცია, თბოიზოლაცია, ორთქლიზოლაცია, ხმის იზოლაცია
სამუშაო პროცესი
ჩვენი სახურავი თქვენი სიმშვიდის გარანტიაა
დაკავშირება
ობიექტის დათვალიერება
შეთავაზების გაკეთება
ხელშეკრულების გაფორმება
სამუშაოების შესრულება
კმაყოფილი მომხმარებელი
სხვა სერვისები
ჩვენი სახურავი თქვენი სიმშვიდის გარანტიაა

"მონდო"

სპორტული მოედნების ხელოვნური საფარი

ღვარსადენი სისტემები

First Corporation-ის იტალიური წარმოების ღვარსადენი სისტემები

"კარბონტეკი"

ინოვაციური გერმანული გათბობის სისტემა