მესა ტექნიკი

მესა ტექნიკ“ – თურქეთის ეს ფირმა თავის თანამედროვე ქარხანაში აწარმოებს ფართო სპექტრის პროდუქციას.

ჩვენ ძირითადად ვიყენებთ ისეთი სახის მასალებს, როგორიც საჭიროა სახურავებზე, ტერასებზე, ავტოპარკინგებსა და სხვა ადგილებში წყლის მიღებისათვის.

ამ მიზნით სპეციალურად შექმნილი ღვარსადენი და სადრენაჟე სისტემის დგარები ხელს უწყობს ჩვენს მიერ შესრულებული ჰიდროიზოლაციის სრულყოფილად მოწყობას.